پلاک خاکی

این وبلاگ برای شهدان ساخته شده است.

پلاک خاکی

این وبلاگ برای شهدان ساخته شده است.

پلاک خاکی

ما در این سایت به شهدان دفاع مقدسمان میگوییم که همیشه ما پشت شما هستیم.
هزینه کپی برداری: یک فاتحه برای گذشتگان و شهدا.

آخرین نظرات
نویسندگان

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۱
 • ۰

با قایق گشت میزدیم..

با قایق گشت می زدیم. چند روزی بود عراقی ها راه به راه کمین می زدند به مان.


 سر یک آب راه، قایق حسین پیچید رو به رویمان. ایستادیم و حال و احوال.


پرسید « چه خبر؟ »


- آره حسین آقا. چند روز بود قایق خراب شده بود. خیلی وضعیت ناجوری بود. حالا که درست شده، مجبوریم صبح تا عصر گشت بزنیم. 

مراقب بچه ها باشیم. عصر که می شه، می پریم پایین، صبحونه و ناهار و شام رو یک جا می خوریم.» 


پرسید « پس کی نماز می خونی؟ »


گفتم : « همون عصری. » 


گفت : « بیخود. » 


بعد هم وادارمان کرد پیاده شویم. 

همان جا لب آب ایستادیم، نماز خواندیم. 


شهید حسین خرازی 
رهسپاریم باولایت تا شهادت.......

Pellakekhaki.blog.ir

 • شهید گمنام
 • ۱
 • ۰

داشتیم براے عملیات آماده مے شدیم.


اذان صبح گفتند، سریع آمدیم توے چادر تا نماز بخوانیم و حرڪت ڪنیم.


منطقہ شناسایـے شده بود.وبمباران شروع شد.


توے چادر مشغول نماز خواندن بودیم ڪہ دو سہ تا راڪت افتاد ڪنار چادر ما.

برادرے ڪہ درحال تشهد بود یڪهو بہ سجده رفت وهمانطور ماند.


دیدم از ڪنار پیشانے اش رگہ خونے بیرون زد.


یاد ضربت خوردن حضرت علے (ع) افتادم.


این بچہ ها بہ آقاے خودشان اقتدا ڪردند.

حتے شهادتشان هم علے گونہ بود.


شهیــد گمنــامرهسپاریم با ولایت تا شهادت......

Pellakekhaki.blog.ir

 • شهید گمنام
 • ۰
 • ۰

میگویند....

میگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...

دوازده هزار نامه ی دعوت نوشتند ،

ولی با بیش از سی هزار نیزه و شمشیر به استقبال رفتند !

آقای من ، راز بی نشانی بودن ات را اکنون میفهمم ؛

کاش نامه هایی که تمبر صداقت نداشتند هیچگاه به نشانی نمی رسیدند...


 • شهید گمنام
 • ۰
 • ۰

عید بزرگ مبعث مبارک

️امشب که شب مبعث احمد باشد⭐️


 ⭐️مشمول همه عطای سرمد باشد⭐️


یارب چه شود طلوع صبح فردا🌞


 صبح فرج آل محمد باشد


عید بزرگ مبعث مبارک‎😍😊

 • شهید گمنام
 • ۰
 • ۰

با حجابت

   با حجابت پاسدار گوهر جان باش                حرمت خون شهیدان را نگهبان باش

از حجابت گرم و جوشان جبهه جنگ است             پوشش تو، با جهاد وجبهه همسنگ است

معنی آیات خون را هیچ مـــ ـــی دانی؟                  پیک خونین وصیت نامه می خوانـــــی؟

سنگر رزمندگان گلگون و خون رنگ است                پشت کردن بر پیام سرخ خون،ننگ است

زمزم عفت زبان و محتوا دامان تو جوشان                عهد و میثاق شهیدان را مبر از یادگیرنده ها

قبله، خونین است و از پاکی وضوی ماست                   خواهرم؛ بیـــــداری تو آرزوی ماست

 • شهید گمنام
 • ۰
 • ۰

شهید سجاد پور جباری

شهید سجاد پور جباری از جمله شهید نایابی است که خیلی زود حاجات را روا میکند و مریضها را شفا میدهد جوانها را به آرزویشان که ازدواج باشد میرساند که مراسم عقد خودشان را به خاطر حاجت روایی برسر مزارش برگزار میکنند .خیلی خیلی زود حاجات را روا میکند.

تا به امروز نزدیک چهار ماه از شهادتش میگذرد ولی قریب به هزاران حاجات را روا کرده است .خانواده شهید ودیگر دوستان تمایل دارند مزار شهید را به صورت مقبره برای زیارت درست کنند ولی نمیدانند چطور باید اقدام به این کار بکنند. حتی چندین نفر هم خواب دیدند که مزار شهید به صورت مقبره ویا امام زاده بوده است...

ارسالی همسر شهید

#شهیدامنیت_سجادپورجباری

 • شهید گمنام